Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều - Đốm lá và móc bồ hóng

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

Bệnh gây ra bởi nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho thấy có ở tất cả các vườn điều ở Ấn Độ, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên các lá có những đốm màu thẫm đường kính 1 - 4 mm tương ứng với những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.Phòng chống bệnh này phun dung dịch Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nước) khi có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh và sau đó cứ 20 ngày lại phun một lần (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá do Cercospora anacardii gây ra còn một số dạng bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám do Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá đỏ do Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu do Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt do Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt đỏ gây ra bởi loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

Phòng chống những bệnh đốm lá dạng này bằng cách phun dung dịch Bordeaux 1% hoặc oxyt đồng 0.3% hoặc Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

Bệnh mốc bồ hóng (Sooty muod)

Các lá luôn bị bao phủ bởi một lớp bồ hóng dày các nấm Capnodium sp. ở cả hai mặt của lá, nên cản trở hoạt động quang hợp bình thường của cây, làm cây sinh trưởng kém (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). Phòng chống bệnh này bằng cách phun dung dịch tinh bột 2%. Việc phun này sẽ phòng chống cả các côn trùng cùng hoạt động và làm cho các mốc bồ hóng khi khô tách rời khỏi lá rơi xuống thành từng mảnh.

Nguồn: Bệnh hại điều - Thối cụm hoa, thán thư, thối cổ rễ, váng hồng, đốm lá, móc bồ hóng

Xem thêm:

Bệnh hại điều – Thối cụm hoa và thán thư

Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

1 Comments

avatar

Are There Any Casinos Near Me
The casinos in San Francisco are the only places to golden star play and win big. Some of 블랙 잭 애니 the best in m bet365 the city 개집 왕 are right here. Some of the best casino sites, 바카라 양방 계산기 such as Bovada,

Reply Delete