Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

thumbnail

QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Một số bảng tiêu chuẩn dành cho nhân điều sống

Bảng - Giới hạn cho phép đối với các loại lỗi và hư hỏng của nhân điều sống

 Thứ phẩmLoại 3Loại 2Loại 1
Hư hỏng nghiêmtrọng
Hư hỏng do sâu mọt1.00%1.00%1.00%0.50%
Mốc, ôi dầu, ải mục, dính tạp chất1.00%1.00%1.00%0.50%
Tạp chất (1) 0.01%0.01%0.01%0.01%
Hư hỏng nghiêmtrọng tối đa2.00%2.00%2.00%1.00%
Các loại lỗi 
Nhân sém chất lượng loại 2BBB5.00%
Nhân sém đặc biệt chất lượng loại 3BB5.00%1.50%
Mảnh nhân nám nhẹ (LP)(*20% lốm đốm nâu nhạt)5.00%1.50%
Nhân nguyên nám nhẹ (LBW)(*40% lốm đốm nâu nhạt)5.00%1.50%
Nhân nguyên nám (BW)(*60% lốm đốm nâu)2.50%0.50%
Thứ phẩmB(2)7.50%2.50%0.50%
Hư  hỏng bề mặt (vết dao)B5.00%2.00%1.00%
Dính lụa/Hư hỏng nghiêm trọng do dính lụa (3)3.0%/1.5%3.0%/1.5%3.0%/1.5%3.0%/1.5%
Nhân lốm đốm đen0.05%   
Tổng lỗi  tối đa*Tối đa lốm đốm cho LBW và BW14.00%11.00%8.00%

 Bảng - Mô tả kích thước - Mãnh vỡ nhân điều

LoạiTênDưới sàng sốTrên sàng số
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3Mảnh lớnSàng số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm.Sàng số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3Mảnh nhỏSàng số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm.Sàng số 7 (USA số 7),đường kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3Mảnh vụn hoặc mảnh nhỏ đặc biệtSàng số 7 (USA số 7), đường kính = 2.8mm.Sàng số 8 (USA số 8), đường kính = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3Mảnh vụn, đầu cuốngSàng số 8 (USA số 8), đường kính = 2.36mm.Sàng số 10 (USA số 12), đường kính = 1.70mm.
X(Hạt)Sàng số 10 (USA số 12), đường kính = 1.70mm.Sàng số 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm.
FE(Hạt)Sàng số 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm.N/A
P1M, P2M, P3MMảnh trộnDưới sàng 6.3mmTrên sàng 4.75mm
Giới hạn cấp loại cho mãnh vỡ:
Cho phép 5% nhưng không quá 1% loại kích thước liền kề. Hơn nữa đối với các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải đồng nhất về hình dạng một cách họp lý với tỷ lệ không quá 5% loại trên cấp kích thước.
Ghi chú: Loại SSP theo Brazil được định nghĩa là mảnh vỡ nhỏ đặc biệt, khác với định nghĩa của An Độ SSP là mảnh vỡ nhỏ bị nám.

Nguồn: Tiêu chuẩn AFI dành cho hạt điều (2016)

Xem thêm: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT | Yêu cầu chung và Phân loại và chất lượng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments